Хрещення Русі-України: 988 - 2018

Детальніше...

Хрещення Русі-України: 988 - 2018.pdf

Хрещення Русі-України: 988 – 2018: Альманах / Інститут релігієзнавства ЛМІР; упоряд. О. Киричук, О. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Логос, 2018. – 112 с.


Публікуються дослідження науковців, присвячені проблемам історичної генези християнства на землях сучасної України до Володимирового хрещення та поширення християнської віри після 988 р. Окремі статті розкривають концепцію “симфонії влад” у системі державно-церковних відносин Київської Русі, питання обрання митрополитом Київським русина Іларіона тощо. Аналізується агіографічна література; простежується розвиток дзвонарства Київської Русі після прийняття християнства; характеризуються наддністрянські печерні сакральні пам’ятки ранньохристиянської доби. Представлені фотографії експонатів з фондових збірок Львівського музею історії релігії, серед яких ранньохристиянські пам’ятки, ікони Володимира та Ольги, свв. Кирила і Мефодія, св. Феодосія й Антонія Печерських, картини із сюжетами хрещення України-Русі, а також світлини ювілейних відзначень хрещення України-Русі 1938, 1988 і 2008 рр.