Товариство «Просвіта»: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літ­нього ювілею

Просвіта Об
Просвіта Об

 

Товариство «Просвіта»: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літ­нього ювілею) / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України: наук. ред. Орлевич І. – Львів: Логос, 2019. 288 с.
У книзі всебічно розкрито діяльність українського товариства «Просвіта». Засноване 1868 р. у Львові, воно зосередилося передовсім на культурній та економічній роботі, утверджуючи в масах національну самосвідомість, сприяючи розвитку української мови, виховуючи любов до української культури через ознайомлення з історією народу, його фольклором, традиціями тощо, а також спонукаючи до господарської активності та економічного патріотизму.
Показано вагому роль Товариства в консолідації ідеологічно неоднорідного українського суспільно-політичного руху в краї ХІХ–ХХ ст. та його переході на завершальну стадію національного відродження – політичну; простежено участь галицького духовенства й молодіжних товариств в організації просвітянського руху ХІХ – початку ХХ ст., формування мережевої громадської взаємодії, вплив видавничої діяльності на згуртування українства Наддніпрянської та Західної України, заснування просвітянського руху на Волині та особливості його функціонування у міжвоєнний період. Висвітлено функціонування «Просвіти» в період Другої світової війни, що стало результатом соціальної самоорганізації українців у воєнні роки, інструментом національно-культурної самоідентифікації, засобом соціальної солідарності та взаємодопомоги.
Для істориків, краєзнавців, культурологів та всіх хто цікавиться історією України.