Львівський Ставропігійський інститут (1788–1914)

Львівський ставропігійський інститут 17881914
Львівський ставропігійський інститут 17881914

Киричук О.,  Орлевич І.. Львівський  Ставропігійський інститут (1788–1914). Роль у  суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: Логос, 2018. – 288 с.


У книзі висвітлено діяльність Львівського Ставропігійського інституту – єдиної (до 1848 р.) світської інституції українців Галичини у контексті суспільно-політичного, релігійного й культурного життя краю кінця ХVIII – початку ХХ ст. Показано місце і роль діячів цієї громадської організації в суспільних дискусіях галицьких українців щодо питань національ­ної ідентичності та політичної перспективи. Простежується еволюція правового статусу Ставропігії, її структура, фінансово-економічна активність.  Досліджується культурно-просвітницька та наукова праця, а також діяльність, спрямована на збереження й популяризацію пам’яток матеріальної й духовної культури.
Для всіх, хто цікавиться історією України.

https://drive.google.com/file/d/1xw7Pr1OIdyDUu_9xeCjIq6zuY0OapWEj/view?usp=sharing