Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2019. Вип. 29.

https://drive.google.com/file/d/1YXAG_Fegvr72kZXZ2kpgf_vyD1qmbtA8/view?usp=sharing

Іст Рел вУкр Oб 2019-т2
Іст Рел вУкр Oб 2019-т2

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2019. 252 с.

Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

Додати коментар

Будь ласка будьте ввічливими. Адміністрація залишає собі право видаляти коментарі. А також не гарантує надання відповіді на коментарі.