Конференції

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. 2019. Вип. 29.

https://drive.google.com/file/d/1VGySbRUBZ0mjQayFoRIYtjF1U0MulXIn/view?usp=sharing

Детальніше...

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”  /  за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2019. Вип. 29.  372 с.
Тематика: У двадцять дев’ятому щорічнику публікуються статті з питань методики дослідження історії релігії та джерелознавства. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами протягом XVIII‒ххІ ст. Досліджується релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2019. Вип. 29.

https://drive.google.com/file/d/1YXAG_Fegvr72kZXZ2kpgf_vyD1qmbtA8/view?usp=sharing

Детальніше...

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2019. 252 с.

Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

Історія релігій в Україні: актуальні питання. 2020. Вип. 30.

Детальніше...

https://drive.google.com/file/d/10WhH1G7SBrnZSfEYNL6x6EVKVuvyttII/view?usp=sharing

Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2020. 284 с.

У збірнику розглянуто широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфе­сій протягом ХІІІ – ХІХ ст. Авторами порушено дискусію щодо локалізації місця останнього спочинку галицько-волинського князя Данила Романовича; розглянуто релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України; ознайомлено з благодійницькою діяльністю жіночих францисканських згромаджень Галичини  середини ХІХ – початку ХХ ст.; досліджено локальну історію  боротьби за віру уніатів з Голублі (Седлецького повіту); охарактеризовано постаті  українських бранців московських монастирів.
Частина публікацій присвячена дослідженню радянського періоду: релігійним процесам на Поділлі у 1920-их роках; стану церкви Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.; антирелігійній пропаганді часів пізнього сталінізму. Характеризуються рукописи   баптиста-остарбайтера  А. Кучеренка та  греко-католицького єпископа Івана Лятишевського.
Автори збірника порушують питання самоідентифікація релігійних спільнот України, вивчають досвід богопізнання, звертають свою увагу на кризові явища у християнстві, зокрема поширення культу споживацтва; досліджують окремі форми неорелігій.
Проаналізовано сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; охарактеризовано сакральну символіку.

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. 2020. Вип. 30.

Детальніше...

https://drive.google.com/file/d/1ytvKtdRbR4JkKzbNeKtJDC-h18H8Z4C2/view?usp=sharing

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею
історії релігії “Логос”, 2020. Вип. 30.  288 с.

У тридцятому номері «Наукового щорічника «Історія релігій в Україні» представлено статті, автори яких обрали обʼєктами своєї уваги джерелознавчі й історіографічні аспекти релігієзнавчих студій, діяльність окремих храмів і монастирів та священнослужителів, богословські й зокрема екуменічні погляди християнських лідерів, пастирську діяльність ієрархії, філософсько осмислені віровчення, обрядове (в т. ч. літургійне) життя Церкви, зовнішні форми богопочитання (культ ікон), взаємини релігії й держави, освіту духовних інституцій, твори сакрального мистецтва й розвиток церковної музики.