XXІІІ Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Шановні  колеги!

Повідомляємо Вас, що Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
20 - 24 травня 2013 року у Львові проводять ХХІІІ Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

 Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні коріння релігійності.
2. Історія християнства на українських землях.
3. Виклики ХХ ст.
4. Українська держава і національно-церковне  відродження.
5. Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні.
6. Східні релігії.
7. Сакральне мистецтво.
8. Музейництво та охорона сакральних пам’яток.

Передбачається, що в рамках конференції буде проведено круглий стіл до 125-ліття Хрещення Руси-України. Просимо зголоситися дослідників зазначеної проблематики.

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику «Історія релігій в Україні».

Статті повинні відповідати наступним вимогам ВАК:

 • у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) закладу; нижче по центру – назва статті;
 • на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);
 • у вступі повинні бути відзначені: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;
 • посилання на літературу повинні бути оформленні у вигляді звичайних наскрізних виносок, поданих у кінці тексту статті (без квадратних дужок);
 • бібліографічний опис – згідно нових вимог ВАК України;
 • після списку додати анотацію англійською мовою: по центру – слово SUMMARY, з правого боку – ім’я та прізвище автора, нижче – назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією);
 • текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати. Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу;
 • обсяг наукової статті – не більше 12-и сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем  з інтервалом 1,5; (у тексті не має бути примусових переносів);
 • таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff, розмірність - 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після списку використаних джерел і літератури.

Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування.

Вимоги до надсилання наукових статтей:

 • Файл із статтею іменувати українськими літерами за прізвищем автора та вказати номер теми, наприклад – 4петренко.
 • До статті треба додати рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою (аспіранти також додають рекомендацію наукового керівника). Файл іменувати відповідно – 4петренко-рецензія, 4петренко-рекомендація.
 • Разом із статтею необхідно подати заповнену ЗАЯВКУ на участь у конференції ( див. додаток 1). Файл ЗАЯВКИ іменувати відповідно – 4петренко-заявка.
 • Наукові статті надсилати за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)   та одночасно роздрукований варіант статті (1 примірник) і варіант на електронному носієві (CD чи DVD диск) за поштовою адресою:

  Омельчук М.М.
  Інститут релігієзнавства
  Музей історії релігії,
  пл. Музейна, 1,
  м. Львів, 79008.
 • Оргвнесок, який становить 150 гривень, просимо надсилати на вказану адресу грошовим поштовим переказом одночасно із статтею.

Просимо надсилати наукові статті завчасно !!! ‑ до 1 січня 2013 року.
Надіслані тексти пізніше вказаного терміну будуть видрукувані у наступному збірнику 2014 року.

Контактні телефони для довідок - Тел.(0322) 260-11-35,

8-050-289-96-14 (Омельчук Марія Миколаївна),
8-063-842-60-10 (Вишневська Тетяна)

Оргкомітет конференції 


Додаток 1. Заявка на участь в ХХIІІ  Міжнародній конференції

Додати коментар

Будь ласка будьте ввічливими. Адміністрація залишає собі право видаляти коментарі. А також не гарантує надання відповіді на коментарі.